Meer informatie over renovatie rioolgemalen

De werkzaamheden voor de renovatie in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest vormen de kern van het nieuwbouw- en renovatiewerk dat door Mous Waterbeheer wordt uitgevoerd. In opdracht van gemeenten, waterschappen en aannemers werkt Mous Waterbeheer dagelijks aan de nieuwbouw en renovatie van poldergemalen en rioolgemalen. Meer projecten staan op onze website of vindt u op onze LinkedIn Bedrijfspagina. De foto's geven een indruk van de recente werkzaamheden en zijn foto's van werk in uitvoering.

Wilt u meer weten over de volledige ontzorging door Mous Waterbeheer? Neemt u dan contact met ons op.

Renovatie 8 rioolgemalen Noorderzijlvest in bouwteam

In opdracht van Waterschap Noorderzijlvest voert Mous Waterbeheer onder leiding van Dubbink Vrienzenveen BV de renovatie van 8 rioolgemalen uit. Het gaat om rioolgemalen in een groot gebied rondom de stad Groningen; vier gemalen ten westen van Groningen en vier gemalen in het gebied tussen Groningen en Appingedam.

 

Mous Waterbeheer werkt binnen het bouwteam als ervaren W- en ET-specialist voor riooltechniek samen met hoofdaannemer Dubbink Vriezenveen voor waterschap Noorderzijlvest. Eind december leverden we de nieuwe besturingen en buitenopstellingskasten voor Waterschap Noorderzijlvest op, als onderdeel van de realisatiefase van het bouwteamproject Renovatie 8 rioolgemalen in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest.

Aanleiding en opstart van het project

Voor de renovatie van 8 rioolgemalen is door waterschap Noorderzijlvest gekozen voor een bouwteam van opdrachtgever en opdrachtnemer. In de uitvraag omschreef het waterschap de motivatie voor deze keuze: ‘Op deze wijze wordt de kennis en ervaring van beide partijen gebundeld, wat moet leiden tot een optimaal ontwerp voor de renovatie van deze acht gemalen.’ Binnen het bouwteam zijn de acht rioolgemalen Aduard, Enumatil, Eenrum, Zandeweer, Godlinze, Garsthuizen, Zeerijp en Oostwold per locatie beoordeeld en gerenoveerd.

 

Over project renovatie 8 rioolgemalen Noorderzijlvest

Het werk werd gegund aan aannemer Dubbink Vriezenveen BV. Zij zijn als hoofdaannemer verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en nemen het civiele deel van het project op zich. Voor het vakspecifieke elektrotechnische en mechanische werk schakelde Dubbink de kennis van Mous Waterbeheer in. Samen met de specialisten van Waterschap Noorderzijlvest werken zij in bouwteam samen aan de realisatie van dit project.

 

Over de werkzaamheden

De aanbesteding valt uiteen in twee fasen: de voorbereiding (fase 1) en de realisatie van het werk (fase 2). Het werk bestaat in hoofdlijnen uit het opstellen van het voorontwerp, het bepalen van definitief ontwerp d.m.v. detailengineering, het renoveren van acht rioolgemalen, het leveren van de technische dossiers en het ondersteunen van de opdrachtgever bij het CE markeren van de installaties.

 

Deze werkzaamheden worden in nauwe samenwerking binnen het bouwteam uitgevoerd, waarbij alle partijen hun unieke kennis en kunde inzetten ten behoeve van het project. Inmiddels zijn twee gemalen opgeleverd. Momenteel wordt aan vier gemalen gewerkt en binnenkort start de renovatie van de laatste twee gemalen.

 

Werkzaamheden Mous Waterbeheer

Mous Waterbeheer is verantwoordelijk voor het mechanische en elektrotechnische werk. Dit omvat de detailengineering voor de besturingen, het leveren en inbedrijfstellen van de besturingen voor de 8 rioolgemalen en de renovatie van de mechanische en elektrotechnische installaties. Daarnaast is Mous Waterbeheer verantwoordelijk voor de mechanische werkzaamheden, waaronder het vervangen van de buitenopstellingskasten en vervangen van het leidingwerk.

 

Voor zowel Dubbink als Mous Waterbeheer vormt dit bouwteamproject een rijke ervaring waarbij synergie van kennis en ervaring van alle partijen wordt benut ten behoeve van het succesvolle eindresultaat.

 

Doel renovatie 8 rioolgemalen

Reden voor de renovatie is onder andere de betrouwbaarheid en elektrische veiligheid van het besturingspaneel van de rioolgemalen. Omdat Mous Waterbeheer beschikt over een eigen ET-werkplaats en kastenbouw is dit werk ons op het lijf geschreven. Daarnaast moeten de gemalen worden uitgerust met frequentieregelaars. Uitgangspunt is dat de rioolgemalen na realisatie van het project voor tenminste vijftien jaar zonder groot onderhoud kunnen functioneren.