Renovatie 8 rioolgemalen Noorderzijlvest in bouwteam

Mous Waterbeheer leverde kortgeleden de nieuwe besturingen en buitenopstellingskasten voor Waterschap Noorderzijlvest op. Dit werk is onderdeel van de realisatiefase van het bouwteamproject Renovatie 8 rioolgemalen in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest. Mous Waterbeheer werkte binnen het bouwteam als ervaren W- en ET-specialist voor riooltechniek samen met hoofdaannemer Dubbink Vriezenveen voor waterschap Noorderzijlvest.

Over het project

Voor de renovatie van 8 rioolgemalen is door waterschap Noorderzijlvest gekozen voor een bouwteam van opdrachtgever en opdrachtnemer. In de uitvraag omschreef het waterschap de motivatie voor deze keuze: ‘Op deze wijze wordt de kennis en ervaring van beide partijen gebundeld, wat moet leiden tot een optimaal ontwerp voor de renovatie van deze acht gemalen.’ Binnen het bouwteam zijn de acht rioolgemalen Aduard, Enumatil, Eenrum, Zandeweer, Godlinze, Garsthuizen, Zeerijp en Oostwold per locatie beoordeeld en gerenoveerd.

 

Over de werkzaamheden

De aanbesteding viel uiteen in twee fasen: de voorbereiding (fase 1) en de realisatie van het werk (fase 2). Het werk bestond in hoofdlijnen uit het opstellen van het voorontwerp, het bepalen van definitief ontwerp d.m.v. detailengineering, het renoveren van acht rioolgemalen, het leveren van de technische dossiers en het ondersteunen van de opdrachtgever bij het CE markeren van de installaties. Dubbink Vriezenveen schreef als hoofdaannemer samen met Mous Waterbeheer in en kreeg de opdracht toegekend.

 

Werkzaamheden Mous Waterbeheer

Mous Waterbeheer was verantwoordelijk voor het mechanische en elektrotechnische werk. Dit omvatte de detailengineering voor de besturingen, het leveren en inbedrijfstellen van de besturingen voor de 8 rioolgemalen en de renovatie van de mechanische en elektrotechnische installaties. Voor zowel Dubbink als Mous Waterbeheer vormde dit bouwteamproject een rijke ervaring waarbij synergie van kennis en ervaring van alle partijen werd benut ten behoeve van het succesvolle eindresultaat.