Renovatie 3 gemalen gemeente Tynaarlo

In opdracht van de gemeente Tynaarlo voerde Mous Waterbeheer de renovatie uit van drie rioolgemalen in het areaal. De werkzaamheden door Mous Waterbeheer omvatten het vervangen van de pompput, de levering van nieuwe pompen en het vernieuwen van de volledige elektrotechnische installatie. De werkzaamheden zijn in november, ruim voor de gestelde deadline, naar tevredenheid opgeleverd.

 

Over het project Renovatie 3 rioolgemalen Tynaarlo

Begin 2021 schreef de gemeente Tynaarlo de opdracht uit voor de renovatie van drie rioolgemalen rondom Eelderwolde en Paterswolde, vlak onder de stad Groningen. Het ging om het rioolgemaal Kaapsebaan en rioolgemaal Familiehotel aan de Groningerweg, vlak aan het Paterwoldse meer, en het rioolgemaal Knollema gelegen aan de Oude Badweg in Eelderwolde. Het werk bestond uit het vervangen en plaatsen van een nieuwe pompput en het vervangen van de elektrotechnische installatie. Alle werkzaamheden werden door de vakmensen van Mous Waterbeheer uitgevoerd.

 

Doel van project Renovatie 3 rioolgemalen Tynaarlo

Door renovatie van rioolgemalen garandeert de beheerder de bedrijfszekerheid van het rioleringssysteem. Dit betekent dat het rioolsysteem blijft functioneren onder alle omstandigheden. Door veroudering van rioleringssystemen of onderdelen van de installatie is renovatie noodzakelijk. Mous Waterbeheer voert jaarlijks in opdracht van gemeenten vele opdrachten uit voor renovatie van rioolgemalen vergelijkbaar met deze opdracht voor de gemeente Tynaarlo voor de renovatie van de drie genoemde rioolgemalen in het areaal.

 

Werkzaamheden Mous Waterbeheer

Mous Waterbeheer voerde de renovatiewerkzaamheden aan de drie rioolgemalen voor de gemeente Tynaarlo binnen de gestelde tijd uit. De pompput werd vervangen door een nieuwe pompput en er werden nieuwe pompen geplaatst. Ook werd het leidingwerk vervangen en werden er nieuwe afdekluiken geplaatst. Daarnaast werd de volledige besturing vernieuwd, inclusief de plaatsing van nieuwe besturingskasten. Deze werden door Mous Waterbeheer in de eigen werkplaats in Balk gebouwd en getest, en op locatie geïnstalleerd en in bedrijf gesteld.

 

Samenwerking project Renovatie 3 rioolgemalen Tynaarlo

Voor de uitvoering van dit project werkte Mous Waterbeheer nauw samen met Avitec. Gemeente Tynaarlo gunde het elektrotechnische en werktuigbouwkundige deel van het project aan Mous Waterbeheer en het civieltechnische deel aan Avitec. Beide partijen bundelden hun expertises waardoor de samenwerking vlekkeloos verliep.

 

 

Meer informatie

Meer informatie over de nieuwbouw en renovatie van rioolgemalen, poldergemalen en drukriolering vindt u op de pagina Integraal Waterbeheer. Meer over besturingen en telemetrie leest u op de pagina Telemetrie. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met onze specialisten.