Oplevering renovatie en uitbreiding gemaal Auke Algera voor Wetterskip Fryslân

Eind oktober leverde Mous Waterbeheer de werkzaamheden aan gemaal Auke Algera op. In opdracht van De Boer & De Groot voerde Mous Waterbeheer de werktuigbouwkundige en elektrotechnische werken uit ten behoeve van het project “Gemaal Auke Algera; renovatie gemaal en realisatie vispassage” voor Wetterskip Fryslân.

Over het project

Gemaal Auke Algera bemaalt de polders rond Oldelamer, een gebied ten westen van Wolvega. Het gemaal staat direct aan de Jonkers- of Helomavaart, een toeristische waterverbinding tussen de Tjonger en de Linde. Het gemaal dateert van 1973 en daarom aan renovatie toe. Naast revisie is een vispassage aangelegd om de vismigratie in de Friese wateren te stimuleren.

 

Werkzaamheden door Mous Waterbeheer

Het totaalproject omvatte civiele, elektrotechnische, werktuigbouwkundige en bouwkundig deel. Mous Waterbeheer voerde in opdracht van hoofdaannemer De Boer & De Groot de elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden uit. Zo is onder andere de bestaande pompinstallatie gereviseerd en is een nieuwe elektrische installatie met schakelkasten en apparatuur geplaatst. Daarnaast is voor de vispassage de pompinstallatie geplaatst. Op de foto’s een selectie van het opgeleverde werk.

Meer informatie over nieuwbouw, renovatie en uitbreiding

Mous Waterbeheer heeft veel ervaring met de nieuwbouw, renovatie en uitbreiding van gemalen, zowel poldergemalen als rioolgemalen. Daarnaast voert Mous Waterbeheer in huis E- en M-tekenwerk uit, beschikken we over een mechanische en ET-werkplaats / kastenbouw en voeren we service en storingsdienst uit voor gemeenten en waterschappen.

 

Meer projecten staan op onze website of vindt u op onze LinkedIn bedrijfspagina. Op onderstaande foto’s een indruk van de oplevering van Gemaal Auke Algera. Wilt u meer weten over ontzorging door Mous Waterbeheer? Neemt u dan contact met ons op.

Volg ons op LinkedIn