Renovatie ODG A6 Kasteelpoort Almere

In opdracht van de gemeente Almere voerde Mous Waterbeheer in samenwerking met Knipscheer de renovatie uit van ODG A6 Kasteelpoort. Deze tunnel is enige jaren geleden aangelegd en zal tijdens de Floriade 2022 een belangrijke rol spelen bij de doorstroming van publiek.

 

Over het project renovatie ODG A6 Kasteelpoort Almere

Voor de onderdoorgang Kasteelpoort was grondige renovatie noodzakelijk. De ODG is enkele jaren geleden aangelegd in voorbereiding op uitbreiding van de stad Almere. Omdat de onderdoorgang jarenlang niet is gebruikt was grondige schoonmaak en renovatie noodzakelijk.

 

Doel renovatie ODG A6 Kasteelpoort Almere

ODG A6 Kasteelpoort gaat in 2022 een belangrijke rol spelen tijdens de Floriade. De organisatie, Floriade Expo 2022, rekent op 2 miljoen bezoekers tijdens deze wereldtuinbouwtentoonstelling. De onderdoorgang onder de A6 zal een rol spelen bij de doorstroming van de bezoekers van Floriade 2022.

 

Werkzaamheden Mous Waterbeheer voor renovatie ODG A6 Kasteelpoort Almere

Mous Waterbeheer voerde in opdracht van de gemeente Almere de renovatie uit aan ODG A6 Kasteelpoort. Hiervoor werd een complete elektrotechnische en mechanische renovatie uitgevoerd, zodat de pompinstallatie voor de tunnel weer operationeel werd gemaakt. Deze werkzaamheden omvatten onder andere renovatie en installatie van het leidingwerk, meetsensoren, luiken, pompen en de besturing. Daarnaast was een grondige reiniging van de tunnelbak noodzakelijk doordat de tunnel jarenlang ongebruikt was.

 

Samenwerken in team renovatie ODG A6 Kasteelpoort Almere

Mous Waterbeheer voerde de renovatiewerkzaamheden voor ODG A6 Kasteelpoort Almere uit in opdracht van de gemeente Almere. Mous Waterbeheer nam de volledige elektrotechnische en mechanische werkzaamheden voor rekening. De opdracht werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met Knipscheer.

 

Op de fotoserie de ongebruikte onderdoorgang bij start werkzaamheden. Op de foto’s is duidelijk te zien dat een grondige schoonmaak noodzakelijk was. Daarnaast foto’s van de uitgevoerde werkzaamheden door Mous Waterbeheer, waaronder de plaatsing en installatie van de besturingskast, pompinstallatie en meetsystemen om het waterpeil in de tunnelbak te monitoren.