Renovatie RG Steenwijkerdiep

In opdracht van de gemeente Steenwijkerland voerde Mous Waterbeheer de renovatie uit aan 3 rioolgemalen in het areaal. Voor de renovatie van locatie Steenwijkerdiep was een innovatieve oplossing nodig door de complexiteit van de renovatie in combinatie met de locatie van het rioolgemaal.

 

Over project renovatie RG Steenwijkerdiep

De renovatie van het rioolgemaal Steenwijkerdiep maakt onderdeel uit van een groter project waarbij 3 rioolgemalen in de gemeente Steenwijkerland werden gerenoveerd. Het ging om de rioolgemalen Steenwijkerdiep, Magistraat en Bolwerk.

 

De renovatie van rioolgemaal Steenwijkerdiep bracht echter een belangrijke uitdaging mee. Het rioolgemaal is namelijk in de bebouwde kom en vlak tegen bestaande bebouwing gesitueerd. Dit vergde een creatieve oplossing voor de besturingskast. Er is gekozen voor een PUTkast zodat de besturing netjes in de bestrating is weggewerkt en tegelijkertijd eenvoudig bereikbaar is in geval van onderhoud.

 

Doel renovatie RG Steenwijkerdiep

Voor de gemeente Steenwijkerland was de renovatie van de 3 gemalen om meerdere redenen noodzakelijk. De eisen die aan rioolgemalen worden gesteld maakten het nodig om renovatie uit te voeren. Tegelijker tijd diende de renovatie ook de betrouwbaarheid van de rioolgemalen te optimaliseren. Daarvoor is een grotere pompput geplaatst en zijn er twee pompen geplaatst in plaats van de bestaande enkele pomp.

 

Werkzaamheden Mous Waterbeheer voor renovatie RG Steenwijkerdiep

Als hoofdaannemer voor alle Elektrotechnische, werktuigbouwkundige en civiele werkzaamheden voerde Mous Waterbeheer de volledige renovatie uit, in samenwerking met Knipscheer. De renovatie, inclusief de plaatsing van de PUTkast is naar volle tevredenheid opgeleverd.

 

Wilt u meer weten over de PUTkast? Wordt u geconfronteerd met een uitdaging in waterbeheer voor uw areaal? Neem gerust contact op met Mous Waterbeheer voor een technische en duurzame oplossing. Onderstaande fotoserie geeft een indruk van de werkzaamheden.