Renovatie RG Tussen de Vaarten in Almere

In opdracht van Waterschap Zuiderzeeland voert Mous Waterbeheer renovatiewerkzaamheden uit aan rioolgemaal Tussen de Vaarten in Almere. De werkzaamheden omvatten onder andere (werktuig)bouwkundige, civieltechnische en elektrotechnische werkzaamheden. In onderstaande fotogalerij een overzicht van de werkzaamheden.