Renovatie rioolgemaal 880 Urk_perceel 2

In opdracht van Waterschap Zuiderzeeland realiseerde Mous de renovatie van rioolgemaal RG880 in Urk. De opdracht is Mous gegund na een onderhandse aanbesteding met criterium laagste prijs.

 

De werkzaamheden bestaan zowel uit werktuigbouwkundige als elektrotechische aspecten, vanaf ontwerp tot en met de nazorg in de garantieperiode.

 

Voor dit project zijn o.a. nieuwe rioolwaterpompen en bijbehorende materialen geleverd en gemonteerd en is er op elektrotechnisch gebied o.a. een nieuwe besturingsinstallatie geleverd, geplaatst en ingeregeld.