Uitbreiding gemaal Diependaal met twee HWA pompen

In opdracht van de gemeente Hilversum voert Mous Waterbeheer de uitbreiding van gemaal Diependaal uit. Dit project maakt onderdeel uit van een omvangrijker totaalproject. Voor de uitbreiding van gemaal Diependaal worden onder andere twee stuks schroefcentrifugaalpompen van Hidrostal geplaatst.

Over het project

Door klimaatverandering, met als gevolg zwaardere buien, moet de gemeente Hilversum maatregelen nemen om water op straat te voorkomen. Hiervoor is samen met betrokken stakeholders een plan uitgewerkt, waarbij het hemelwater uit de stad afgevoerd wordt naar de Laapersheide, een stuifzand- en heidegebied ingeklemd tussen de A27, de spoorlijn en de Diependaalselaan.

 

Het totaalproject omvat drie opdrachten.

  • De inrichting van de waterberging op de Laapersheide
  • Het aanbrengen van de persleiding tussen gemaal Diependaal en de waterberging
  • De aanpassing van gemaal Diependaal

 

Mous Waterbeheer kreeg enige maanden geleden de uitvoering van deelopdracht 3 gegund. Momenteel wordt gewerkt aan de uitbreiding van gemaal Diependaal met 2 HWA pompen.

 

Werkzaamheden Mous Waterbeheer

De werkzaamheden door Mous Waterbeheer bestaan uit tekenwerk, projectleiding en uitbreiding van het gemaal Diependaal met twee HWA pompen voor de afvoer van het regenwater. Daarvoor levert Mous Waterbeheer onder andere twee Hidrostal HWA pompen. Aangezien hemelwater uit de stad eerder op een andere manier werd afgevoerd, is de ombouw en uitbreiding van gemaal Diependaal een technisch complex project dat perfect aansluit op de vakbekwaamheid van Mous Waterbeheer.

Meer informatie over nieuwbouw, renovatie en uitbreiding

Mous Waterbeheer heeft veel ervaring met de nieuwbouw, renovatie en uitbreiding van gemalen, zowel poldergemalen als rioolgemalen. Daarnaast voert Mous Waterbeheer in huis E- en M-tekenwerk uit, beschikken we over een mechanische en ET-werkplaats / kastenbouw en voeren we service en storingsdienst uit voor gemeenten en waterschappen.

 

Meer projecten staan op onze website of vindt u op onze LinkedIn bedrijfspagina. Op onderstaande foto’s een eerste indruk van de werkzaamheden op locatie. Deze foto’s geven een beeld van het werk in uitvoering. Later delen we graag beeldmateriaal van het opgeleverde werk.

 

Wilt u meer weten over ontzorging door Mous Waterbeheer? Neemt u dan contact met ons op.

volg ons op LinkedIn