Vervanging rioolgemalen in nauwe samenwerking met opdrachtgever gemeente Raalte en Grundfos

In opdracht van gemeente Raalte wordt een aantal rioolgemalen in het beheergebied gerenoveerd. Daarbij heeft Grundfos de opdracht gegund gekregen om de pompinstallaties te vervangen. De elektrotechnische expertise van Mous Waterbeheer is ingeschakeld voor de ontwikkeling, bouw en inbedrijfstelling van de besturingskasten.

Over project Molenweg

Het compleet vernieuwde rioolgemaal aan de Molenweg in Heino is recentelijk door Mous Waterbeheer inbedrijfgesteld. Mous Waterbeheer was ook verantwoordelijk voor de levering van de buitenopstellingskast inclusief de aansluiting van de ET-besturing. Er is gekozen voor een complete LC241 tweepompsbesturing van Grundfos. Grundfos leverde tevens de put en pompinstallatie.

 

Samen werken voor synergie

Mous Waterbeheer werkt voor verschillende projecten nauw samen met verschillende partners in de keten, bijvoorbeeld opdrachtgevers, aannemers, specialisten en ingenieursbureaus. Door kennis en kunde samen te brengen en gezamenlijk te werken aan het einddoel wordt maximaal samengewerkt voor het beste resultaat. Ook voor dit project is de expertise van gemeente, Grundfos en Mous Waterbeheer optimaal benut, wat heeft geleid tot een fijne en professionele samenwerking.