Plaatsing zonnestuw Wetterskip Fryslân

In opdracht van De Waard Grondverzet plaatste Mous Waterbeheer in Polder De Foarútgong, een nieuw natuurgebied tussen Heerenveen en Joure, het e-werk en de aansluiting van twee stuwen. Het werk omvatte twee locaties, de Bisschopsweg en Schoterweg. Eén van de stuwen, op locatie Schoterweg, werkt volledig op zonne-energie. In dit artikel meer over deze zonnestuw.

Over het project Zonnestuw Wetterskip

Voor de locatie Schoterweg plaatste Mous Waterbeheer een zonnestuw. Bijzonder aan deze installatie is dat deze volledig op accu’s werkt en opgeladen wordt met behulp van zonnepanelen.

 

Doel project zonnestuw Wetterskip

Met de plaatsing van de stuwen is Wetterskip Fryslân in staat om de peilen in polder De Foarútgong te beheren. Door de bijzondere locatie van stuw Schoterweg midden in een natuurgebied was aansluiting op het net geen rendabele oplossing. Daarom is gekozen voor een zonnestuw.

 

Werkzaamheden Mous Waterbeheer

Voor de locatie Schotenweg leverde Mous Waterbeheer de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installatie. Deze locatie vergde creatief denkwerk. Omdat de locatie middenin een nieuw aangelegd natuurgebied  staat, ver van de bewoonde wereld, is het niet mogelijk om de stuw en besturing aan te sluiten op het net. Zelfs voor de voertuigen van Mous Waterbeheer was de locatie niet bereikbaar. Daarom zijn de werkzaamheden uitgevoerd met de inzet van een offroad voertuig om mens en materieel naar de projectlocatie te vervoeren.

 

Meer informatie over bijzondere oplossingen

Mous Waterbeheer denkt graag mee in oplossingen voor bijzondere projecten. Doordat Mous Waterbeheer directe contacten heeft met fabrikanten en nauw samenwerkt met partners in het vakgebied zijn we in staat om slimme oplossingen te vinden voor serieuze uitdagingen.

 

Meer informatie over onze vakgebieden Integraal Waterbeheer, Telemetrie, Service & Onderhoud en Bruggen & Sluizen vindt u op onze website. Daar geven we ook een indruk van recente projecten die we uitvoerden in opdracht van gemeenten, waterschappen en aannemers. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze contactpersonen.