Grondwatermonitoring door Mous Waterbeheer

Grondwatermonitoring is essentieel om op basis van werkelijke waterstanden beslissingen te nemen over waterbeheer. Het procesinformatiesysteem van Mous Aquaweb biedt realtime inzicht in de actuele waterstand van de verschillende meetlocaties.

 

Grondwatermonitoring met Mous Aquaweb

Mous Aquaweb maakt het mogelijk objecten als gemalen, stuwen en bergbezinkstations, maar ook peilbuizen op afstand te beheren en te monitoren. De beheerder heeft realtime inzicht in alle installaties in zijn gebied.

 

Twee pijlers

Mous Aquaweb berust op twee pijlers: de meetopstelling en het beheerssysteem. Een sensor meet het waterpeil. De meetwaarden worden door een krachtige datalogger verzonden naar de server. De informatie wordt opgeslagen in een database. De gegevens zijn beschikbaar op een GIS-kaart. Deze is via internet of een beveiligde website te raadplegen. Op de kaart zijn de grondwaterlocaties met naam en aanduiding aanklikbaar. Bij een storing wordt de locatie rood gemarkeerd.

De metingen maken de effecten van bemalingswerkzaamheden op de grondwaterstanden in de omgeving inzichtelijk. Ook is het mogelijk eventuele verplaatsingen van grondwaterverontreinigingen in kaart te brengen.

 

Inzicht in meetgegevens

Met behulp van de validatiemodule kan de gebruiker de meetgegevens van de diverse locaties beoordelen. Een automatische controle op de validatieregels geeft de meetgegevens een statuslabel dat aangeeft of data gevalideerd moeten worden. Aan de hand van deze primaire validatie kan de beheerder de meetwaarden goed- of afkeuren en eventueel actie nemen.

 

Export en import van data

Vanuit Mous Aquaweb kunnen gegevens worden geëxporteerd in een CSV-, XML- of CIW-formaat. Deze importfunctie maakt het mogelijk gegevens te importeren in de Oracle database. Zo kunnen ook locaties die niet zijn voorzien van telemetrie geïntegreerd worden in Mous Aquaweb. Alle gegevens zijn daarmee op één plaats beschikbaar voor presentatie en interpretatie.

 

Advisering

Mous adviseert samen met geotechnisch adviesbureau Wiertsema & Partners over de aard van de waterproblemen en eventueel te nemen maatregelen.

 

Specificaties

 • open telemetriesysteem
 • 24/7 inzicht in totale netwerk van installaties
 • lokale datalogging
 • datatransmissie per e-mail
 • datavalidatie
 • automatische verwerking van meetgegevens en data-analyse
 • alarmeringsmodule (via sms, e-mail of semafoon volgens dienstroosters en prioritering)
 • actuele en historische meetrapportages
 • geïntegreerde GIS-viewer
 • uitgebreide communicatiemogelijkheden (o.a. GPRS/UMTS, ADSL, ISDN)
 • volledig webbased (inter- en intranet)
 • advisering door ervaren specialisten

 

Meer weten over Mous Grondwatermonitoring?

Wilt u meer informatie over grondwatermonitoring door Mous Waterbeheer? Wij adviseren u graag op basis van jarenlange kennis van waterbeheer. Zoekt u informatie over neerslagregistratie of overstortregistratie? Ook daarvoor is Mous Waterbeheer uw partner in waterbeheer.