Neerslagregistratie Mous Waterbeheer

Een belangrijk thema binnen waterbeheer is klimaatverandering en daarmee samenhangend de toename van extreme neerslag. Daarom heeft Mous Waterbeheer in samenwerking met weerbedrijf MeteoVista en softwareontwikkelaar I-Real een SaaS-oplossing ontwikkeld voor neerslagregistratie dat volledig te integreren is in Mous Aquaweb. Deze SaaS-oplossing voor neerslagregistratie zorgt voor inzicht in de spreiding van neerslag, zoals regen hagel en sneeuw. Locatiespecifieke neerslagregistratie met behulp van radar stelt waterbeheerders daardoor beter in staat beleid af te stemmen op actuele situaties in een beheersgebied.

 

Regenmeters versus Neerslagregistratie

Steeds vaker maken waterbeheerders gebruik van gegevens van neerslagradars als basis voor betrouwbare neerslaginformatie in een gebied. Anders dan regenmeters die op één punt meten, biedt radarinformatie een goed beeld van de ruimtelijke spreiding van gevallen neerslag. Dit geeft beheerders de mogelijkheid om direct inzicht te krijgen in de actuele situatie en wanneer nodig concrete acties te ondernemen.

 

Lees het interview met Harm Klopman van de gemeente Groningen over datagestuurd rioolbeheer.

 

Inzicht in neerslagpatronen met Neerslagregistratie

Gemeenten en waterschappen in Nederland hebben alle in meer of mindere mate te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. Dit komt onder meer tot uitdrukking in veranderende neerslagpatronen. Door middel van Neerslagregistratie is het mogelijk locatiespecifieke data te verzamelen. Deze data legt vervolgens de basis voor datagestuurd beleid voor hemelwaterafvoer en overstorten.

 

Integreren in Mous Aquaweb

Ook Neerslagregistratie is volledig te integreren in Mous Aquaweb. Daardoor kunt u uw beheersysteem Mous Aquaweb volledig inrichten conform de hoofdthema’s binnen uw areaal. Wilt u inzicht in het energieverbruik in uw areaal? Kiest u dan voor Mous Energy Drive. Functionaliteiten als Neerslagregistratie, Grondwatermonitoring en Overstortregistratie maken uw beheersysteem compleet.

 

Specificaties

  • Integratie van neerslagdata in Mous Aquaweb
  • Volledige webapplicatie
  • Software as a Service oplossing
  • Datavalidatie
  • Real-Time-Control
  • Open systeem

 

Meer weten over Mous Neerslagregistratie?

Wilt u meer informatie over neerslagregistratie door Mous Waterbeheer? Wij adviseren u graag op basis van jarenlange kennis van waterbeheer. Zoekt u informatie over grondwatermonitoring of overstortregistratie? Ook daarvoor is Mous Waterbeheer uw partner in waterbeheer.