Overstortregistratie

Mous Overstortregistratie biedt per locatie inzicht in de hoeveelheid, het tijdstip, de frequentie en de duur van een overstorting. U krijgt inzicht in het overstortgedrag in uw beheergebied en kunt voldoen aan uw WVO-verplichtingen. De informatie is online te raadplegen.

 

Online zicht op overstorten met Mous Overstortregistratie

Het komt steeds vaker voor: hevige regenval. Niet zelden is de capaciteit van het netwerk ontoereikend om de hevige influx te verwerken. Vanuit overstorten stroomt een deel van het afvalwater verdund met regenwater naar het oppervlaktewater. Zowel vanuit het oogpunt van wateroverlast als vuilemissie wilt u weten hoe vaak dit gebeurt en hoelang een overstorting duurt. Met Mous Overstortregistratie staat u nooit voor verrassingen.

 

Meten & registreren

De overstortput wordt voorzien van een niveaumeter om het verloop van het waterpeil te meten en het overstortende volume te berekenen. Daarnaast wordt een datalogger met accu en GSM/GPRS-modem geplaatst om de meetwaarden standalone op te slaan en te verzenden.

 

Verzending naar server

De datalogger stuurt standaard eenmaal per dag een controlebericht naar de server van Mous Waterbeheer om vast te stellen dat het systeem functioneert en de accu nog op peil is. Bij een overstorting genereert het systeem een alarm-melding naar één of meerdere mobiele telefoons.

 

Meetwaarden

Tijdens een overstorting wordt er elke minuut gemeten. Deze meetinterval kan ook anders worden ingesteld. Na een uur wordt een sms-bericht verzonden met de laatste 60 meetwaarden. Als er gedurende een uur geen activiteit meer wordt gemeten, is de overstorting een uur voorbij. De apparatuur stopt met meten en gaat in de ruststand. Dit voorkomt verspilling van voeding en geheugenruimte.

 

Visualisatie

De berichten worden verzonden naar de server van Mous. U hebt dus geen hoofdpost nodig om de sms-berichten te ontvangen en te verwerken. Onze software visualiseert de ontvangen gegevens op een website die de volgende mogelijkheden biedt:

 • een GIS-viewer met daarop de overstorten
 • grafieken: een grafische voorstelling van het verloop van de waterstanden in de put; u kunt meerdere locaties in één grafiek zetten en onderling vergelijken
 • datavalidatie: via een automatische, primaire validatie kunt u ruwe meetgegevens beoordelen en deze goedkeuren, afkeuren of aanpassen
 • rapportages: het systeem genereert automatisch rapportages conform aanbevelingen van de CIW; deze rapportage is direct verzendbaar naar bijvoorbeeld het waterschap.

 

Online informatie

De informatie is te allen tijde online te raadplegen. Na inloggen op de beveiligde website kunt u op elk moment van de dag de actuele status van de overstortlocaties bekijken. Ook uw buitendienst kan altijd en overal bij de informatie, via computer, laptop of PDA.

 

Specificaties

 • Online monitoring
 • Geen bezoektijd
 • Hoofdpost niet nodig
 • Directe CIW-rapportage
 • Altijd en overal actuele informatie
 • Standalone oplossing, geen netvoeding nodig
 • 24/7 zicht op uw overstortlocaties

 

Meer weten over Mous Overstortregistratie?

Wilt u meer informatie over overstortregistratie door Mous Waterbeheer? Wij adviseren u graag op basis van jarenlange kennis van waterbeheer. Zoekt u informatie over neerslagregistratie of grondwatermonitoring? Ook daarvoor is Mous Waterbeheer uw partner in waterbeheer.