Certificaten voor kwaliteit, milieu en veiligheid

Mous Waterbeheer is gecertificeerd conform ISO 9001, ISO 14001, VCA** en voldoet aan BRL K14020, certificaten voor kwaliteit, milieu, veiligheid en vakbekwaamheid. Hieronder leggen we uit wat deze certificaten voor kwaliteit, milieu, veiligheid en vakbekwaamheid betekenen en waarom deze certificaten belangrijk zijn voor Mous Waterbeheer en voor klanten.

 

Wat is ISO 9001

ISO 9001 is een wereldwijde norm voor kwaliteit en kwaliteitsmanagement. ISO 9001 is belangrijk voor bedrijven in alle sectoren, omdat de norm bedrijven helpt om kwaliteit te leveren en processen te optimaliseren.

 

Waarom is ISO 9001 belangrijk?

Ieder bedrijf wil kwaliteit leveren aan klanten. Maar hoe maak je als bedrijf duidelijk dat je daadwerkelijk in staat bent om de gevraagde kwaliteit te leveren? Daar helpt de ISO 9001 normering bij. De ISO 9001 norm stelt eisen aan kwaliteitsmanagement en is daardoor een maatstaf voor betrouwbaarheid, kwaliteit en transparantie. Daarnaast helpt ISO 9001 bedrijven om processen te verbeteren en efficiënter te maken. Voldoet een bedrijf aan deze norm, dan kan de klant er dus op vertrouwen dat het bedrijf kwaliteit levert.

 

Mous Waterbeheer en ISO 9001

Mous Waterbeheer voldoet aan ISO 9001. TÜV Nederland stelt iedere drie jaar vast of we nog voldoen aan de normen van ISO 9001. Mous Waterbeheer laat jaarlijks audits uitvoeren om de kwaliteit te waarborgen. Tijdens de laatste audit slaagde Mous Waterbeheer met vlag en wimpel.

 

Wat is ISO 14001

ISO 14001 is een belangrijke norm waarmee een bedrijf aantoont afvalstromen en energieverbruik te beheersen. Met ISO 14001 certificaat maakt een bedrijf duidelijk dat het voldoet aan nationale milieuwetgeving. ISO 14001 richt zich op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied door middel van het opzetten en beheersen van een milieumanagementsysteem.

 

Waarom is ISO 14001 belangrijk?

ISO 14001 helpt bedrijven om de impact van hun werk op het milieu een vast onderdeel te maken van de bedrijfsvoering. Een centraal onderdeel van ISO 14001 is het milieumanagementsysteem. Het ISO 14001 milieumanagementsysteem waarborgt dat het milieubeleid structureel op orde is. Veel opdrachtgevers stellen eisen aan hoe bedrijven omgaan met het milieu bij het verstrekken van opdrachten. ISO 14001 is dus belangrijk omdat de gezondheid van onze planeet belangrijk is.

 

Mous Waterbeheer en ISO 14001

Voor Mous Waterbeheer is milieu ontzettend belangrijk en daarom voldoet Mous Waterbeheer aan ISO 14001. TÜV Nederland stelt iedere drie jaar vast of we nog voldoen aan de normen van ISO 14001. Mous Waterbeheer laat jaarlijks audits uitvoeren om het milieubeleid te waarborgen. Tijdens de laatste audit slaagde Mous Waterbeheer met vlag en wimpel.

 

Wat is VCA**

De VCA-certificering is bedoeld voor bedrijven die risicovol werk doen in een risicovolle omgeving. VCA is gericht op de directe beheersing van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu). Certificering volgens VCA maakt aan alle partijen duidelijk dat een bedrijf veilig werkt.

 

Wat is het verschil tussen VCA* en VCA**

Het VCA* of VCA 1 certificaat toont aan dat een bedrijf voldoet aan de basiseisen voor veilig werken. Het VCA** of VCA 2 certificaat wordt vaak toegepast door bedrijven met meer dan 35 medewerkers of die als hoofdaannemer fungeren. Voor VCA** moet in alle lagen van de organisatie op de naleving van de doelstellingen worden toegezien.

 

Waarom is VCA** belangrijk?

VCA** is een belangrijk certificaat voor alle bedrijven die werken in een risicovolle omgeving. Veiligheidsbewust zijn met oog voor gezondheid en milieu is onmisbaar voor een veilige werkomgeving. VCA** zorgt voor dit onmisbare bewustzijn tijdens risicovolle werkzaamheden. Ook maakt VCA** aantoonbaar dat een bedrijf voldoet aan de eisen in de VGM-Checklist Aannemers.

 

Mous Waterbeheer en VCA** certificering

De medewerkers van Mous Waterbeheer voeren regelmatig risicovolle werkzaamheden uit in een risicovolle omgeving. Daarom is VCA** certificering van groot belang voor Mous Waterbeheer. TÜV Nederland voert ieder jaar audits uit om te beoordelen of we nog voldoen aan VCA**. Daarnaast vinden er regelmatig mystery audits plaats om er zeker van te zijn dat veilig werken de dagelijkse werkwijze is.

 

BRL K14020 voor onderhoud

Voor onderhoud aan gemalen en pompinstallaties is de BRL K14020 vastgesteld. BRL staat voor Beoordelingsrichtlijn, en deze richtlijn is voor “Kwaliteitsgestuurd Onderhoud aan Pompinstallaties en Gemalen”. De BRL K14020 is belangrijk voor gemeenten en waterschappen, maar uiteraard ook voor onderhoudsbedrijven zoals Mous Waterbeheer.

 

Waarom is BRL K14020 belangrijk?

Als er onderhoud wordt uitgevoerd aan gemalen en pompinstallaties is het belangrijk dat de werkzaamheden goed worden uitgevoerd. BRL K14020 helpt opdrachtgevers en opdrachtnemers om deze kwaliteit van onderhoud vast te stellen. Er worden eisen gesteld aan het onderhoud dat door de opdrachtnemer wordt uitgevoerd en aan de rapportages aan de opdrachtgever.

 

Mous Waterbeheer en BRL K14020

BRL K14020 is aan Mous Waterbeheer toegekend door Kiwa Nederland. Jaarlijks voert Kiwa controles uit. Mous Waterbeheer heeft vele jaren ervaring met kwaliteitsgestuurd werken en heldere rapportages voor onderhoud aan gemalen en pompinstallaties. Kortgeleden slaagde Mous Waterbeheer opnieuw voor BRL 14020. Op www.kiwa.nl/netherlands/ kan de geldigheid van het certificaat eenvoudig gecontroleerd worden.

 

Kwaliteit, milieu en veilig werken staan centraal

De certificeringen van Mous Waterbeheer maken duidelijk dat aantoonbare kwaliteit, zorg voor het milieu en veilig werken centraal staan. Naast de certificaten voor ISO 9001, ISO 14001, VCA** en BRL 14020 vormt het opleidingsprogramma van Mous Waterbeheer een belangrijke garantie voor onze opdrachtgevers. Tijdens opleidingen en cursussen staat kennis en bewustzijn van veiligheid, milieu en kwaliteit centraal. Meer over het opleidingsprogramma van Mous Waterbeheer leest u op de themapagina Veilig werken.