Veilig werken aan gemalen en pompinstallaties

Veilig werken aan gemalen en pompinstallaties is van groot belang voor gemeenten, waterschappen en onderhoudsbedrijven zoals Mous Waterbeheer. Werken aan gemalen en pompinstallaties kan risico’s meebrengen. Daarom is veiligheidsbewust werken belangrijk voor alle technische monteurs die werken aan nieuwbouw, renovatie en onderhoud aan poldergemalen, rioolgemalen, drukgemalen en pompinstallaties. Wat doet Mous Waterbeheer om veilig werken te waarborgen?

 

Intern en extern opleidingsprogramma voor veilig werken

Om veilig werken te waarborgen heeft Mous Waterbeheer een intern en extern opleidingsprogramma samengesteld. Alle monteurs van Mous Waterbeheer zijn Vakbekwaam Persoon conform NEN 3140. Voordat onze technische medewerkers werken aan nieuwbouw, onderhoud of service aan uw installaties volgen zij een uitgebreid opleidingsprogramma:

 

 • NEN 3140 VOP LS / NEN50110/NEN3140
 • Schakel- en besturingstechniek (Kenteq, ROVC elektrotechnisch schakelen)
 • NEN 3140 Bedrijfsvoering LS
 • VCA-basis (Certificaat basis veiligheid)
 • Veilig werken langs de weg
 • Veilig werken in riolen
 • Kwaliteitsgestuurd onderhoud aan pompen en gemalen (Introductie normering)
 • Certificaat BRL K14020/01 of gelijkwaardig;
 • Pompkennis: door eigen werkplaats, revisie van pompen en cursussen door pompleveranciers
 • Levensreddende eerste hulp (LEH)+AED
 • Cursus: Communiceren met bewoners (update januari 2021)

 

Kennis van riooltechniek leidt tot kostenbesparingen en duurzaam onderhoud

De monteurs van Mous Waterbeheer hebben ervaring en besef van oorzaak en gevolg in riooltechniek. Daardoor doorgronden zij direct de invloed van hun handelen op de installatie, bewoners, tevredenheid, aantal storingen en bedrijfszekerheid. Ook zijn zij in staat om een inschatting te maken van de juiste pomp op de juiste plek. Denk bijvoorbeeld aan locaties waar pompen staan die ver over de economische levensduur zijn, echter waar een zeer lage activiteit nodig is. Dan is vervangen niet altijd nodig, wat tot nuttige kostenbesparingen en duurzaam inzet van materiaal leidt.

 

Veilig werken en kwaliteit door certificeringen

Om veilig werken een vast onderdeel te laten zijn van onze werkwijze waarborgt Mous Waterbeheer veilig werken en kwaliteit door diverse certificeringen. Mous Waterbeheer is gecertificeerd conform ISO 9001, ISO 14001, VCA** en voldoet aan BRL K14020. Dit zijn certificaten voor kwaliteit, milieu, veiligheid en vakbekwaamheid. Lees meer over deze certificaten en waarom deze normen zo belangrijk zijn op de themapagina Certificaten voor kwaliteit, milieu, veiligheid en vakbekwaamheid.

 

Download VGM-reglement Mous Waterbeheer

Voert u werkzaamheden uit voor Mous Waterbeheer? Dan kunt u hieronder het VGM-reglement downloaden.