Realtime inzicht in uw areaal

Om de installaties in uw areaal optimaal te beheren ontwikkelt Mous Waterbeheer softwareoplossingen voor telemetrie en besturingstechniek. Onze softwareoplossingen, zoals Mous Aquaweb, Mous Energy Drive en SPIN, geven beheerders realtime inzicht in de status en het energieverbruik van rioolgemalen, poldergemalen, drukrioleringsgemalen, stuwen, peilbuizen, overstorten en bergbezinkbassins.

 

Van analoge communicatie naar digitaal waterbeheer

Mous Waterbeheer heeft in samenwerking met Adésys een sectorspecifieke communicatiemodule ontwikkeld voor de besturing van minigemalen, de SVA-X16. Deze functionele modem is in 2018 ontwikkeld als antwoord op de aangekondigde uitfasering van ISDN, PSTN en CSD. Daardoor vervallen de analoge lijnen.

 

Plug-and-play ombouw zonder extra kosten

Met de SVA-X16 kiest u voor vernieuwde besturing met moderne communicatie zónder extra ombouwkosten. De nieuwe alarmmodule is een-op-een uitwisselbaar met de verouderde, analoge techniek. Overstappen is een kwestie van plug & play. Als partner in waterbeheer biedt Mous Waterbeheer met de SVA-X16 een eenvoudige ombouw. Functionaliteiten blijven gehandhaafd, de aanwezige magneetschakelaars, bestaande bedrading en thermische beveiligingen worden hergebruikt.

 

Speciaal ontwikkeld voor gemeenten en waterschappen

De SVA-X16 is speciaal ontwikkeld voor de watersector. De jarenlange ervaring van Mous Waterbeheer en de specifieke kennis van Adésys op het gebied van kritische alarmeringen zorgen voor unieke voordelen. Wij bieden advies op maat en denken met u mee over de optimale inrichting van uw watersystemen. Zo bent u zeker van een integrale blik en aanpak bij de overstap van analoog naar digitaal waterbeheer.

 

De juiste besturing voor uw areaal

Meer informatie over de voordelen van de SVA-X16 en alarmering en besturing vindt u in de brochure Afscheid van het analoge tijdperk. Onder actueel en projecten kunt u meer lezen over klantcasussen waarvoor de SVA-X16 is toegepast. Zoekt u een andere oplossing voor de besturing van uw areaal? Leest u dan verder onder Telemetrie of neemt u contact op met onze specialisten. Zij adviseren u graag op maat en geven u inzicht in de specificaties.