Rioolgemalen ontwerpen, bouwen en renoveren

Al sinds jaar en dag ontwerpt, bouwt en levert Mous Waterbeheer conventionele rioolgemalen. De renovatie van deze gemalen is bij ons in vertrouwde handen. In ons streven naar innovatieve en duurzame oplossingen, maken wij in toenemende mate werk van ‘slimme’ gemalen: energiezuinige gemalen die passen in de omgeving, aanpasbaar zijn aan toekomstige ontwikkelingen en zijn uitgevoerd uit hernieuwbare materialen. Mous Waterbeheer zet zich actief in voor duurzame gemalen en offgrid gemalen, onder andere binnen DataFryslan.

 

Kunstwerken in de watersector

In de openbare ruimte zorgen civiele kunstwerken voor de goede doorstroming van mensen, voertuigen en water. Behalve bruggen, viaducten, duikers, tunnels en sluizen, vallen ook riool- en regenwaterinstallaties onder de hier bedoelde kunstwerken. In samenwerking met civieltechnische partners realiseert en renoveert Mous Waterbeheer uiteenlopende kunstwerken in de watersector.

 

Onderhoud en renovatie aan drukriolering

Mous Waterbeheer levert en renoveert minigemalen voor drukriolering. Veel drukriolering is aangelegd in de jaren-80 en 90. Na gemiddeld na ca. 15 tot 20 jaar zijn minigemalen aan vernieuwing toe. De installatie is afgeschreven, het rendement van de pomp loopt terug, de energiekosten lopen op. Ook de kans op storingen neemt toe. Renovatie kan plaatsvinden als onderdeel van preventief onderhoud, maar ook in de vorm van correctief onderhoud na storingen. Mous Waterbeheer is onafhankelijk leverancier van compleet gestandaardiseerde minigemalen, inclusief putten in beton of kunststof, uiteenlopende besturingen zoals de SVA-X16, SPIN en APP en uiteenlopende pomptypen, onder meer Xylem, Sulzer en Grundfos.

 

Oppervlaktewatergemaal

Oppervlaktegemalen, inlaatgemalen en verversingsgemalen zijn onmisbare instrumenten om het waterpeil in beheersgebieden te reguleren. Na verloop van jaren zijn de mechanische en elektrotechnische installaties vaak verouderd en toe aan renovatie of vernieuwing. Ook de civieltechnische staat kan aanleiding zijn tot renovatie. Mous Waterbeheer is inzetbaar van het projectontwerp tot en met de uitvoering, zowel voor nieuwbouw, renovatie als calamiteiten.

 

Randvoorzieningen

Hoewel de gescheiden verwerking van riool- en regenwater inmiddels gemeengoed is, kan de vuilemissie vanuit regenwaterriolering groter zijn dan de emissie door overstort van gemengde stelsels. Randvoorzieningen zijn bedoeld om de vervuiling bij uitlaten van regenwaterstelsels af te vangen. Mous Waterbeheer levert innovatieve randvoorzieningen voor riolering, zoals overstortputten en bergbezinkbassins. De kans op verontreiniging van oppervlaktewater wordt hierdoor sterk gereduceerd.