Het belang van data voor toekomstgericht waterbeheer

Op donderdag 7 juli was de radarboot Frisian Queen het podium voor de eerste Technisch Inhoudelijke Vakdag van Mous Waterbeheer na de coronapandemie. Na de aankondiging van deze dag was de Vakdag binnen korte tijd volledig volgeboekt. Met zo’n 70 klanten – beleidsmedewerkers en monteurs bij diverse gemeenten, waterschappen en provincies – aan boord maakten we met de Frisian Queen een rondvaart door de waterrijke gebieden rondom Akkrum, Grou en Earnewoude.

 

De noodzaak van goede data

Het ochtendprogramma stond in het teken van data en artificial intelligence. Jan-Peter Reumerman van Conxillium belichtte het belang van goede data voor het integraal beheren van installaties, en toekomstgericht assetmanagement van de buitenruimte. Onderzoeker en docent aan de Hanze University of Applied Sciences Steven Warmelink plaatste de uitdagingen in waterbeheer in de context van artificial intelligence (AI). AI gaat verder waar data-analyse door menselijke inbreng stopt. Het kan bedrijven en specialisten in staat stellen om acties en handelingen te automatiseren of op afstand uit te laten voeren voor de gewenste uitkomst, een goed functionerend areaal.

 

Uitdagingen voor waterbeheer

Beide sprekers benadrukten niet alleen het belang van data, maar ook de uitdaging om gezamenlijk te werken aan goede en bruikbare historische data. Een gebrek aan goede data of de onbekendheid met de mogelijkheden van systemen en artificial intelligence kunnen een knelpunt vormen bij de adaptatie van smart city of AI. Expertkennis en domeinkennis zijn voor effectieve inzet van data en AI een onmisbare combinatie.

 

Van kennis naar praktijk

De praktische toepassing van de lezingen stond centraal tijdens het middagprogramma. Aan de hand van vijf stellingen werd in groepen ervaring, kennis en leerpunten uitgewisseld. Het werd een interactieve en interessante middag. Thema’s als energiebesparing, duurzaamheid en onderhoudsmanagement werden vanuit verschillende perspectieven besproken. Veelal worden beleidsmedewerkers en monteurs in het veld geconfronteerd met de praktische zaken die het een uitdaging maken die extra stap te zetten, waaronder het ontbreken van historische data door fusies, de technische uitdagingen door klimaatveranderingen en regelgeving voor uitvoering van renovaties.

 

Uitdagingen voor de toekomst

De Technisch Inhoudelijke Vakdag gaf inzicht in kansen en mogelijkheden van data. Op welke manieren kan data bijdragen aan oplossingen voor de alledaagse uitdagingen? Het waren concrete onderwerpen die tijdens de nabespreking onderling werden besproken. De markt voor waterbeheer staat voor boeiende uitdagingen die kennis, flexibiliteit en heldere communicatie vergen. De onderwerpen die tijdens de Vakdag aan boord van de Frisian Queen op tafel lagen geven aanknopingspunten om stappen te zetten naar toekomstgericht waterbeheer.