De juiste partij bij bijzondere projecten

“Als ik een gekke vraag krijg van een collega of het is een bijzonder project, dan bel ik met Mous.” Aan het woord is Harm Klopman, technisch specialist bij de gemeente Groningen en binnen het team verantwoordelijk voor de gemalen in de stadsgemeente.

 

De samenwerking tussen de gemeente Groningen en Mous Waterbeheer gaat terug tot de beginjaren van Mous. Harm Klopman kwam in 2010 bij de gemeente Groningen te werken als Opzichter gemalen. Inmiddels is er een team van technisch specialisten dat nauw samenwerkt en ieder een eigen vakgebied beheerd. “Je zou kunnen zeggen dat ik verantwoordelijk ben voor alle riolering met een draadje.”

 

Vanuit deze rol werkt Harm Klopman regelmatig samen met de vakmannen van Mous Waterbeheer. “Voor de gemeente Groningen worden twee telemetriesystemen gebruikt, waaronder Mous Aquaweb. Voor bijzondere projecten waarvoor slimme oplossingen bedacht en uitgewerkt moeten worden is het prettig samenwerken met Mous Waterbeheer.”

 

Eén zo’n bijzonder project waarvoor softwareontwikkeling nodig was, was het proefproject voor bedrijventerrein Euvelgunne. Vanuit historie ligt hier een gemengd rioolstelsel en bij hevige regenval kan dat leiden tot overbelasting van het stelsel en wateroverlast. Doel van dit proefproject is het onderzoeken van data gestuurd rioolbeheer waardoor op afstand duurzaam en beheerst overgestort wordt op minder kwetsbaar oppervlaktewater, in dit geval het Winschoterdiep. “Binnen een projectteam met onder andere WLN en IMD zijn meetkasten geplaatst op het bedrijventerrein om data te verzamelen over de waterkwaliteit en hoeveelheid. Ook zijn er meetsensoren en regelsystemen geplaatst om adaptief te reageren op regenval en zuurstofgehalte in het water. Water wordt opgespaard in het stelsel en daar waar mogelijk veilig overgestort.”

 

Het projectteam formuleerde een programma van eisen voor het proefproject en daarvoor is vervolgens door Mous Waterbeheer software ontwikkeld en aangesloten op de telemetrie van Mous Aquaweb. De wensen van het projectteam vormden zo daadwerkelijk de basis voor de ontwikkeling van een technische oplossing. “Jacob Groeneveld vertaalde de ideeën en wensen van het projectteam naar een functioneel programma. Nu kunnen de deelnemers in het projectteam direct meekijken met de meetresultaten.”

 

Kenmerkend voor de werkwijze van Mous Waterbeheer is dat je gewoon je vraag kunt stellen, ook al heb je de projectleider aan de telefoon en heb je een vraag over telemetrie. Je kunt de vraag stellen en het wordt opgelost. Daardoor is het prettig samenwerken met Mous Waterbeheer bij complexe vraagstukken.