Gericht beheer van rioolgemalen door Quickscan van Mous Waterbeheer

Sinds 1 januari 2019 zijn de gemeenten Marum, Leek, Grootegast en Zuidhorn gefuseerd tot de nieuwe gemeente Westerkwartier. Eén van de rioolbeheerders binnen het Team Water is Wim Wils. Hij heeft sindsdien de gedeelde verantwoordelijkheid voor 1.450 rioolgemalen en randvoorzieningen in de gemeente Westerkwartier. “Een heel verschil met de 350 rioolgemalen in de gemeente Marum, waar ik ook rioolbeheerder was.” Wat gelijk is gebleven is het gebruik van Mous Aquaweb. Maar hoe houd je als rioolbeheerder inzicht en overzicht in zo’n omvangrijk plattelandsgebied?

 

Van data naar informatie

Zo’n uitgestrekt beheergebied met meer dan 1.000 rioolgemalen in een plattelandsgemeente vergen veel van een team Rioolbeheer. “Waar we tegenaan liepen is het feit dat het aan inzicht ontbrak. Er is heel veel data voorhanden, maar het is niet altijd eenvoudig dit door te vertalen in concrete informatie. Daarnaast werken we met een omvangrijk team in het veld en daardoor zijn structurele probleemgevallen niet goed in beeld.” Bij Mous Waterbeheer werd daarom de vraag neergelegd hoe de beheerders meer grip konden krijgen op het areaal en structurele storingen beter in beeld konden krijgen.

 

Inzicht in storingen met de Quickscan

Klaas Jan Dijkstra, accountmanager en telemetriespecialist bij Mous Waterbeheer, werkte in een Quickscan het totale aantal storingen, het aantal storingen op gemaalniveau en de top 10 probleemgemalen uit. “Op deze manier kregen we inzicht in het aantal storingen en de soorten storingen,” legt Wim Wils uit. “En wat ons echt verbaasde: er kwamen heel verrassende punten aan het licht.” Eén opvallende conclusie was bijvoorbeeld de capaciteit van de toegepaste pomp. “Daar waar gekozen was voor een iets zwaardere pomp waren structurele problemen meteen opgelost.”

 

Voorkomen van correctief onderhoud

De Quickscan gaf niet alleen inzicht, maar maakte het ook mogelijk een gericht plan van aanpak voor de belangrijkste probleemgemalen op te stellen. De top 10 hielp het team om samen met de eigen medewerkers zeer gericht aan het werk te gaan. “Sommige problemen blijken heel eenvoudig op te lossen. Daar kunnen we nu met ons eigen team heel gericht mee aan de slag. Over 3 tot 4 maanden voert Mous Waterbeheer opnieuw een Quickscan uit, zodat we kunnen zien welke vorderingen er zijn gemaakt.” Op deze manier bespaart de gemeente Westerkwartier op materialen en storingen. “We voorkomen storingen en daardoor de hoge kosten die samenhangen met correctief onderhoud.”

 

De Quickscan past heel goed bij de professionele manier waarop de gemeente Westerkwartier het areaal beheert. “Onze taken zijn zeer divers en dan is het goed om de expertise in te roepen van anderen. De specialisten van Mous zijn in staat om diep in de data te duiken; iets waar wij onze tijd niet altijd voor vrij kunnen maken.” Doel is om uiteindelijk te zorgen voor scherp inzicht en de kwaliteit van het areaal structureel op een hoger niveau te brengen.”

 

Toekomstgericht beheer

Deze stappen passen perfect bij de langetermijndoelstellingen en aandachtspunten van de gemeente Westerkwartier. Thema’s als klimaatadaptatie en inzicht in de waterlopen staan centraal. “Klimaatadaptatie is uiteraard een provinciaal hoofdthema, waar we als beheerders een belangrijke rol in spelen. Momenteel loopt er een traject voor neerslagregistratie, waardoor ook deze gegevens inzichtelijk worden gemaakt in Mous Aquaweb. Op basis hiervan kunnen gerichte oplossingen op maat worden toegepast op plekken waar extreem weer voor problemen zorgt. Een ander project richt zich op inzicht in de waterlopen, in nauwe samenwerking met de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & Aa’s. Hierbij is Mous Waterbeheer betrokken bij de aanlevering van noodzakelijke data. “Zo ontstaat ook op dat niveau inzicht en kunnen we daarop acteren.”