Mous Academy van start

Mous Waterbeheer staat voor kennis van water en techniek. Deze hoogwaardige kennis wordt door Mous Waterbeheer vanaf nu samengebracht en versterkt in de Mous Academy.

 

Technische kennis onmisbaar

Technische kennis van pompen, pompselectie, BRL, onderhoud en rioolsystemen wordt steeds schaarser. Mous Waterbeheer erkent de enorme meerwaarde van deze technische kennis en levert met de Mous Academy een actieve bijdrage aan het behouden, uitbreiden en versterken van deze technische kennis voor de lange termijn. “Met de Mous Academy zetten wij ons in om onder andere jonge technici en personen met een afstand tot de arbeidsmarkt uitgebreid op te leiden in waterbeheer en watertechniek. Met de Mous Academy werken we actief aan het versterken en uitbreiden van de technische kennis. We zien het als een bedrijfsverantwoordelijkheid om deze inhoudelijke technische kennis te borgen en beschikbaar te maken voor een grotere groep,” aldus Hidde Kriele, algemeen directeur van Mous Waterbeheer.

 

Vanaf 2023 ook beschikbaar voor klanten

Voor 2022 is een cursusprogramma samengesteld met vier inhoudelijke cursussen op vastgestelde cursusdagen. De cursussen zijn bedoeld voor servicemonteurs, onderhoudsmonteurs, nieuwbouwmonteurs en technisch personeel op kantoor. Dit jaar zal het om een pilot gaan. “In 2022 draaien we het programma voor onze monteurs en technici op kantoor. Vanaf 2023 zijn de cursussen ook beschikbaar voor onze klanten, zoals beheerders en monteurs bij gemeenten en waterschappen.” Op termijn zal de Mous Academy ook beschikbaar zijn voor technici bij leveranciers, jongeren, personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, statushouders en 60+’ers.

 

Werkplaatstrainingen en training on the job

De Mous Academy is niet alleen ingericht op theoretische kennis, maar vooral op de praktische en technische kant van water en techniek. Een belangrijk onderdeel van het cursusprogramma bestaat dan ook uit werkplaatstrainingen. Daarvoor wordt de werkplaats in Balk volledig heringedeeld. “Onze mechanische werkplaats wordt deels omgebouwd tot opleidingswerkplaats. Doel is om na de pilot de Mous Academy breed beschikbaar te stellen. In overleg met klanten zullen we dan ook training on the job organiseren.”