Mous Waterbeheer kiest voor ideale mix van Design & Construct en Bouwteam

Het bouwteam wordt als contractvorm al enige jaren toegepast in GWW en neemt de laatste tijd een enorme vlucht. Ontwikkeld als ideale balans tussen controle en coördinatie legt het niet alleen onderlinge afspraken en verantwoordelijkheden in een vroeg stadium vast, maar zorgt het ook voor afstemming en inbreng van waardevolle kennis tijdens de ontwerpfase. Een ontwikkeling die door Mous Waterbeheer wordt toegejuicht.

 

Voor de uitvoering van projecten die onder de aanbestedingswetgeving vallen zijn diverse contractvormen opgesteld, inclusief de juridische kaders in voorwaarden voor de uitvoering. Binnen traditionele samenwerkingsconcepten zijn verantwoordelijkheden middels harde lijnen gescheiden. De geïntegreerde samenwerkingsconcepten Design & Construct en Turnkey concepten leggen meer verantwoordelijkheden bij de opdrachtnemer neer en biedt ruimte voor een gezamenlijke aanpak voor VO en PvE. Bouwteam valt tussen deze beide vormen. Wat is het? Waarom zouden partijen voor deze vorm kiezen? En hoe past Mous Waterbeheer de principes van bouwteam toe voor alle projecten?

 

De juiste samenwerkingsvorm voor het werk

Elke samenwerkingsvorm heeft zijn sterke punten, maar net zo zeer ook beperkingen of zelfs valkuilen. Een voorbeeld. Binnen de traditionele samenwerkingsconcepten is de opdrachtgever verantwoordelijk voor alle fasen tot (en met) de werkvoorbereiding; opdrachtnemer voert vervolgens uit. Klaar. Helder. Van samenwerking en uitwisseling van kennis is geen enkele sprake. Voor kleine projecten en storingswerkzaamheden best een geschikte samenwerkingsvorm, voor complexere werken echter buitengewoon ongeschikt. In het bijzonder in combinatie met de laagsteprijsstrategie die jarenlang is gevoerd blijkt deze werkwijze nu funest uit te pakken. Het is terug te zien in de kwaliteit van de infrastructuur. Gebrek aan samenwerking en waardering van kennis in combinatie met de laagsteprijsstrategie heeft geleid tot een verslechtering van de kwaliteit van de infrastructuur, waardoor nu eerder dan gepland gerenoveerd of zelfs volledig vernieuwd moet worden.

 

Bouwteam: wat is het?

Bouwteam kenmerkt zich kortgezegd door samen werken én samenwerken. Nadruk bij bouwteam ligt op de ontwerpfase. Opdrachtnemer en opdrachtgever nemen ieder de verantwoordelijkheid voor bepaalde bouwfasen, voor DO en UO werken beide partijen nauw met elkaar samen in bouwteam. Na afronding van het gezamenlijke ontwerptraject mag de aannemer als eerste partij een aanbieding doen voor de uitvoering van het werk en wordt het bouwteam vervolgens afgerond. De uitvoering van het werk valt vervolgens onder volledige verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. En dat is volgens Mous Waterbeheer – en niet alleen volgens Mous Waterbeheer – de gemiste kans bij traditionele bouwteamconstructies.

 

Uitgangspunten van bouwteam voor ieder project

Groot voordeel van bouwteam als contractvorm is volgens Mous Waterbeheer juist de constructieve en gezamenlijke aanpak. Dat zou zich niet moeten beperken tot de ontwerpfase. Zelfs redelijk eendimensionale projecten zijn gebaat bij de open werkwijze die centraal staat bij bouwteam. Door diverse partijen in de markt werd in juni van dit jaar een basismodel bouwteam nieuwe stijl gepresenteerd. Dit nieuwe basismodel sluit exact aan op de visie en werkwijze van Mous Waterbeheer.

 

In de praktijk werkt Mous Waterbeheer veel volgens Design & Construct, voor complexere trajecten vrijwel altijd in combinatie met de principes van bouwteam. Bij Design & Construct vormt het voorlopig ontwerp de schakel en wordt in deze fase de gezamenlijke verantwoordelijkheid genomen, waarna de opdrachtnemer de verantwoordelijkheid neemt voor de volgende bouwfasen. Juist die ‘harde knip’ is als noodzakelijk bestempeld bij het kaderen van de juridische contractvorm. Voor Mous Waterbeheer staat echter constructief samenwerken in elke bouwfase centraal. Daarom kiest Mous Waterbeheer bij complexere projecten bewust voor Design & Construct mét verregaande samenwerking volgens bouwteam gedurende het volledige traject. Werken in bouwteam gaat voor Mous Waterbeheer dus een stap verder en vraagt meer van de coördinerende kwaliteiten en communicatie van het projectteam. Precies als gepresenteerd in het nieuwe basismodel.

 

Ervaringen uit de dagelijkse praktijk

Dat samenwerken volgens de uitgangspunten van bouwteam goed werkt blijkt uit de vele projecten die Mous Waterbeheer succesvol heeft afgerond. Project Harculo in Zwolle werd volgens de formele eisen van een bouwteam uitgevoerd. Echter, vrijwel alle projecten op de website zijn volgens de uitgangspunten van bouwteam uitgevoerd. Niet om de verantwoordelijkheden nauwgezet te kaderen of een project juridisch dicht te timmeren, maar om de nadruk te leggen op de onmisbare constructieve en gezamenlijke aanpak van alle betrokken partijen. Deze projecten werden niet alleen binnen de gestelde planning, maar ook binnen budget opgeleverd. Deze werkwijze maakt voor opdrachtgevers het verschil.

 

Samenwerken met ideale mix

Iedere samenwerkingsvorm kent voordelen. En aandachtspunten. Door de belangen van opdrachtnemer en opdrachtgever in een vroeg stadium te bespreken, gezamenlijke uitgangspunten en doelen te formuleren, door open samen te werken tijdens alle bouwfasen en de kracht van bouwteam daarmee niet puur te beperken tot de ontwerpfase liggen er kansen om zowel eendimensionale projecten als complexe werken tot een succes te maken. Niet door de juridische term bouwteam uit verband te trekken, maar juist door de kracht van bouwteam conform de principes van het nieuwe basismodel in praktijk te brengen.