Mous Waterbeheer slaagt met vlag en wimpel voor audits

BALK – Voor Mous Waterbeheer is professionaliteit en veilig werken van groot belang. Middels trainingen worden medewerkers voortdurend bewust gemaakt van de noodzaak van een veilige werkomgeving en kwaliteit door standaardisatie. Mous Waterbeheer is er dan ook trots op dat het bedrijf tijdens de jaarlijkse audits voor ISO 9001, ISO 14001 en VCA** met vlag en wimpel, oftewel ‘zonder enige aanmerking’, is geslaagd.

 

“Deze audits hebben opnieuw duidelijk gemaakt dat de normen van ISO en VCA door onze medewerkers niet puur en alleen als een norm worden gezien,” aldus Hidde Kriele, algemeen directeur van Mous Waterbeheer. “Werken volgens de normen is voor onze medewerkers verweven in hun dagelijkse praktijk.”

 

Over de certificeringen

In het bedrijfsleven vormen de certificeringen van ISO en VCA de standaard voor kwaliteit, milieuzorg en veilig werken. ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. De norm kan gebruikt worden om te beoordelen of een organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem. VCA** is de standaard voor veilig, gezond en duurzaam werken.

 

"Toegankelijk, transparant en professioneel"

De auditors van TÜV, de organisatie die belast is met het auditen van bedrijven, complimenteerde Mous Waterbeheer voor de professionaliteit en openheid. “Door de auditors werd na afloop van de audit een compliment gegeven aan de medewerkers voor hun toegankelijkheid, transparantie en professionaliteit. Een prachtig compliment!”

 

Mous Waterbeheer werkt in opdracht van gemeenten en waterschappen aan professioneel waterbeheer, onder andere door nieuwbouw en renovatie van sluizen, gemalen en pompinstallaties.