Mous Waterbeheer verkrijgt contract Provincie Fryslân

Provincie Fryslân heeft de opdracht voor de storings- en calamiteitendienst pompinstallaties en gemalen gegund aan Mous Waterbeheer. Het gaat om een contract voor vier jaar met jaarlijkse verlenging. De opdracht is gegund via een onderhandse aanbesteding.

 

De opdracht voor Provincie Fryslân betreft het beheer van alle autotunnelgemalen, fietstunnelgemalen, aquaducten, bruggen, sluizen en baggerdepots. Mous Waterbeheer is daarmee de komende jaren verantwoordelijk voor alle storingen, het onderhoud en de BRL-K14020 keuringen voor alle installaties binnen het contract.

 

Het contract gaat per 1 juli 2022 in. Tijdens de PSU, de project start-up, zijn de belangrijke thema’s voor Provincie Fryslân nauwgezet doorgesproken, waaronder toekomstbestendig beheer, asset management en veilig werken. Mous Waterbeheer kijkt uit naar uitvoering van het geschreven en positief beoordeelde plan van aanpak voor de Provincie Fryslân.