Opnieuw positieve commentaren bij audits voor ISO 9001, ISO 14001 en VCA**

BALK – Mous Waterbeheer is tijdens de jaarlijkse audits voor ISO 9001, ISO 14001 en VCA** wederom met vlag en wimpel, oftewel ‘zonder enige aanmerking’, geslaagd. “We zijn er trots op dat de normen van ISO en VCA door onze medewerkers niet puur en alleen als een norm worden gezien,” aldus Hidde Kriele, algemeen directeur van Mous Waterbeheer. “Deze uitkomst toont opnieuw aan dat werken volgens de normen voor onze medewerkers verweven is in hun dagelijkse praktijk.”

 

Over de certificeringen

In het bedrijfsleven vormen de certificeringen van ISO en VCA de standaard voor kwaliteit, milieuzorg en veilig werken. ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. De norm kan gebruikt worden om te beoordelen of een organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem. VCA** is de standaard voor veilig, gezond en duurzaam werken.

 

Mous Waterbeheer werkt in opdracht van gemeenten en waterschappen aan professioneel waterbeheer, onder andere door nieuwbouw en renovatie van sluizen, gemalen en pompinstallaties.