Vervanging besturingen rioolgemalen gemeente Epe

In opdracht van gemeente Epe vervangt Mous Waterbeheer de besturingen voor 6 rioolgemalen in het beheergebied. Deze besturingen waren al vele jaren in gebruik en aan vernieuwing toe. De bestaande pompinstallatie en de bestaande buitenopstellingskast blijven in gebruik.

Preventief en correctief onderhoud en een bedrijfszeker systeem

Mous Waterbeheer voert al vele jaren het onderhoud uit voor gemeente Epe. Daarbij wordt in alle aspecten van het werk rekening gehouden met de unieke flora en fauna in het gebied, de Noordoost-Veluwe. Tijdens de jaarlijkse BRL-onderhoudsronde wordt de kwaliteit van de 25 rioolgemalen en ruim 1000 minigemalen beoordeeld. Door de werkpunten in overleg met de gemeente snel op te pakken, blijft gemeente Epe beschikken over een bedrijfszeker systeem.

Mous Waterbeheer en circulariteit

Mous Waterbeheer en circulariteit

Mous Waterbeheer is verantwoordelijk voor correctief en preventief onderhoud aan circa 11.000 installaties in heel Nederland. Dit biedt unieke kansen voor circulair onderhoud in de eigen werkplaats. Hierbij ligt de focus op re-use, re-pair, re-furbish, re-manufacture, re-purpose en recycle van bestaande gemalen, zodat grondstoffen beschikbaar blijven voor hergebruik. De afvoer van niet-herbruikbaar restmaterialen vindt plaats conform ISO14001.

 

Meer over dit onderwerp leest u op onze website via onderstaande button.