Tweede trainingsdag Mous Academy

In 2021 kondigde Mous Waterbeheer aan te starten met de Mous Academy. Kortgeleden vond de tweede trainingsdag plaats voor technische buitendienstmedewerkers en monteurs. Tijdens deze trainingsdag stonden in totaal zes workshops en trainingen op het programma.

 

Vakinhoudelijke trainingen riooltechniek

In de dagelijkse praktijk is de schaarste van technische kennis van pompen, pompselectie, BRL, onderhoud en rioolsystemen steeds duidelijker. Mous Waterbeheer erkent de enorme meerwaarde van deze technische kennis en levert met de Mous Academy een actieve bijdrage aan het behouden, uitbreiden en versterken van deze technische kennis voor de lange termijn. Voor 2022 zijn daarvoor vijf cursusdagen ontwikkeld voor het team van Mous Waterbeheer. Doel is om de cursussen vanaf 2023 ook beschikbaar te stellen voor klanten, zoals beheerders en monteurs bij gemeenten en waterschappen. Op termijn zal de Mous Academy ook beschikbaar zijn voor technici bij leveranciers, jongeren, personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, statushouders en 60+’ers.

 

Zes workshops en trainingen

Tijdens de tweede cursusdag werden zes inhoudelijke trainingen en workshops aangeboden. De workshops behandelen thema's die cruciaal zijn voor het goed en duurzaam uitvoeren van preventief en correctief onderhoud, nieuwbouw en renovatie of het werken met de technische oplossingen van leveranciers. Zo werd één van werkplaatstrainingen verzorgd door ABS Sulzer. Deze trainingen ondersteunen de servicemonteurs, onderhoudsmonteurs, nieuwbouwmonteurs en het technisch personeel op kantoor in de praktische uitvoering van hun werk en het slimmer en beter toepassen van de door leveranciers geboden oplossingen.

 

Meer weten over de Mous Academy

Wilt u meer informatie over de Mous Academy, neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij Mous Waterbeheer. Op onderstaande foto's een indruk van de tweede cursusdag.